Rechten en plichten

Samen met jou hopen wij van Obstacle Run Staphorst een groot succes te maken. Obstacle Run Staphorst is opgezet door een jong, enthousiast team dat er niet voor betaald wordt. Wie deelneemt aan Obstacle Run Staphorst, verwacht een leuke en uitdagende run. Daarom is het belangrijk dat iedereen zich aan de spelregels houdt, zodat we vaker dit soort leuke evenementen kunnen organiseren. Obstacle Run Staphorst wordt georganiseerd door Stichting Activiteiten Staphorst (de SAS). Zie links de button ‘organisatie’ voor meer informatie over de organisatie.

Eigen risico en verzekering

Deelname aan Obstacle Run Staphorst is voor eigen risico. Mocht je letsel of schade oplopen door deelname, dan is de organisatie (de SAS) hiervoor niet aansprakelijk.

Deelnemers dienen zich te realiseren dat Obstacle Run Staphorst een grote mate van lichamelijke inspanning voor langere duur met zich meebrengt. Obstacle Run Staphorst vindt buiten in de open lucht plaats waarbij de nodige (opgezette en natuurlijke) obstakels worden tegengekomen. Realiseer je dat dit veiligheidsrisico’s met zich meebrengt, waarvoor je extra alert dient te zijn.

Als je meedoet met Obstacle Run Staphorst, verklaar je bekend te zijn met de aard van het evenement en dat dit een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist. Zorg ervoor dat je hieraan voldoet en dat je je door middel van training voldoende voorbereid op de deelname.

Uiteraard gaan we ervan uit dat je gezond en wel de finish haalt. Mocht er onverhoopt toch iets gebeuren, dan is de organisatie (de SAS) daarvoor niet aansprakelijk. Zorg er dus voor dat je goed verzekerd bent. Niet zelden weigert de verzekeringsmaatschappij na een sportblessure om uit te betalen. Als de verzekering na zo’n sportongeval niet betaalt, kunnen de gevolgen rampzalig zijn. Een lichamelijke handicap als gevolg van een sportongeval kan tot enorme financiële onzekerheid leiden.

OCRA Nederland heeft voor haar leden een collectieve ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. We adviseren je dan ook tijdig voor aanvang van het evenement lid te worden van de OCRA Nederland. Kijk op http://ocra.nl/ned/#safety voor meer informatie.

Annuleren en herroepingsrecht

Met de inkoop van allerlei spullen en andere kosten houden we rekening met het aantal deelnemers. Helaas kan de organisatie zich het niet veroorloven om annuleren toe te staan. Deelnemers hebben dan ook niet het recht om hun inschrijving tot deelname te annuleren.

Ook hebben deelnemers geen recht van ontbinding (herroeping), aangezien het gaat om een overeenkomst tot het verrichten van diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding waarbij in de overeenkomst een bepaald tijdstip (9 augustus 2017) is voorzien (art. 6:230p van het Burgerlijk Wetboek).

Klachten

De organisatie doet haar uiterste best alles vlekkeloos te laten verlopen. Heb je toch een klacht? Meld deze dan bij de secretaris van het bestuur van de organisatie (de SAS), Niels Ubak via e-mailadres info@obstaclerunstaphorst.nl of telefoonnummer 06 340 93 944.

Wij stellen het op prijs wanneer je een eventuele klacht binnen bekwame tijd nadat je datgene waar je over wilt klagen hebt geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven indient. Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door of namens Niels binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer je een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

De SAS is niet aangesloten bij een buitengerechtelijke geschillenorganisatie. Indien je in de Europese Unie woont, een probleem hebt met de door de SAS geleverde producten of diensten en deze online zijn gekocht, kun je via de volgende website van het ODR-platform een beroep doen op alternatieve geschillenbeslechting: https://webgate.ec.europa.eu/odr.

Algemene deelnamevoorwaarden

Op de overeenkomst tot deelname aan Obstacle Run Staphorst zijn de ‘Algemene deelnamevoorwaarden Obstacle Run Staphorst’ van toepassing. Daarin vind je meer informatie over je rechten en je plichten. Klik hier om de voorwaarden te bekijken en te downloaden.

Privacy

Via onze website worden persoonsgegevens verwerkt door de SAS. Ook worden er tijdens het evenement (foto- en video)opnames gemaakt. Omdat wij veel waarde hechten aan jouw privacy worden jouw persoonsgegevens op een zorgvuldige manier verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt de SAS zich aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. In onze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, met welk doel wij dit doen en met wie deze gedeeld kunnen worden.