Privacy- en cookieverklaring Obstacle Run Staphorst

 

Introductie
Via onze website(s) worden persoonsgegevens verwerkt door de Stichting Activiteiten Staphorst (hierna: de SAS), de organisator van evenementen als Obstacle Run Staphorst, Beachvolleybal Staphorst en de Grootste BBQ van Staphorst. Zo slaan wij gegevens op wanneer je een website bezoekt en je je inschrijft. Omdat wij veel waarde hechten aan jouw privacy worden jouw persoonsgegevens op een zorgvuldige manier verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt de SAS zich aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, met welk doel wij dit doen en met wie deze gedeeld kunnen worden. Wij kunnen de privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen, waarvan wij je per e-mail of anderszins elektronisch op de hoogte stellen.

 

De verantwoordelijke voor het verwerken van de persoonsgegevens in de zin van de wet is de Stichting Activiteiten Staphorst, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (7954 JB) Rouveen aan de Seringenhof 68, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 68271816.

 

Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die de SAS verwerkt van bezoekers van de websites en gebruikers van diensten en producten. Door gebruik te maken van onze website en/of onze diensten en producten geeft je toestemming voor verwerking van jouw persoonsgegevens volgens deze privacyverklaring.

 

Als je jonger bent dan 16 jaar, is het alleen toegestaan om gegevens op onze website in te vullen met toestemming van een ouder of voogd die deze privacyverklaring gelezen heeft. We verzoeken je vriendelijk om geen persoonsgegevens in te vullen op onze website zonder deze toestemming.

 

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op het gebruik en de verwerking van persoonsgegevens van websites van derden die via hyperlinks te benaderen zijn.

 

Welke gegevens verzamelen wij en waarom?
De gegevens die wij verzamelen zijn jouw personalia, adresgegevens, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, reserveringgegevens en gegevens over jouw bezoek aan onze website inclusief cookies en de gegevens die je invoert bij het contactformulier.

 

Deze gegevens verzamelen wij ter identificatie, het bevestigen van inschrijvingen en het kunnen uitvoeren van de overeenkomst, bijvoorbeeld om je op de hoogte te houden van de status van jouw inschrijving en ervoor te zorgen dat inschrijving op de juiste naam wordt gezet en om te controleren of je de juiste leeftijd hebt voor bepaalde arrangementen. Daarnaast gebruiken we de contactgegevens voor onze klantenservice en om gebruikers te informeren over ontwikkelingen en informatie over onze producten en diensten, bijvoorbeeld via het versturen van onze nieuwsbrieven. De informatie uit het contactformulier wordt gebruikt ter identificatie en om te kunnen reageren op het bericht.

 

Bij het bezoeken van de website verzamelen wij met behulp van cookies (zie verderop) statistieken en gegevens over jouw bezoek aan de website. Tevens kunnen wij met behulp van cookies (zie verderop) geselecteerde partijen in staat stellen om je persoonlijke aanbiedingen op de website laten zien en jouw gedrag volgen. Wij gebruiken deze informatie om onze producten, diensten en website te verbeteren en je persoonlijker te kunnen benaderen.

 

Verder kan de SAS (of door haar ingeschakelde derden) tijdens een van haar evenementen, daarvoor of daarna foto’s, video’s en andere opnamen (zoals tijdsregistraties) maken. Als deelnemer geef je hierbij bij voorbaat toestemming om deze opnames te maken en deze opnames te openbaren aan het brede publiek (en onder meer te gebruiken voor promotiedoeleinden). Als deelnemer verklaar je geen beroep te zullen doen op je portretrecht.

 

Maken wij gebruik van cookies?
Wij maken gebruik van verschillende types permanente en sessie cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat op jouw computer, smartphone of ander apparaat wordt geplaatst op het moment dat je onze website bezoekt. Sessie cookies worden verwijderd na het afsluiten van de browser, en hebben betrekking op een eenmalig bezoek. Met behulp van permanente cookies die, afhankelijk van het type cookie, enkele jaren bewaard blijven kunnen wij je herkennen bij een volgend bezoek aan onze website.

 

Functionele of noodzakelijke cookies
Er worden noodzakelijke en functionele cookies gebruikt om het bezoeken op onze website te vergemakkelijken en jouw instellingen en voorkeuren te onthouden bij terugkerende bezoeken.

 

Social media cookies
Wij geven via het laten plaatsen van social media cookies/plug-ins je de mogelijkheid om functionaliteiten van Facebook en Twitter te gebruiken wanneer je bent ingelogd bij deze social media. Deze partijen plaatsen cookies via eigen stukjes code op onze website en ontvangen in deze gevallen jouw IP-adres. Wij hebben op het verdere gebruik hiervan door deze derden geen invloed. Lees het privacybeleid van deze partijen voor meer informatie.

 

Analytische cookies
De analytische cookies worden gebruikt om het websitebezoek te onderzoeken. Zo houden wij bij op welke manier jij onze website bezoekt (apparaat specifieke gegevens, besturingssysteem, netwerkgegevens en geanonimiseerd IP-adres), hoe vaak en hoe lang je bepaalde pagina’s bezoekt en wat jouw klik- en surfgedrag is. Hiervoor maken wij gebruik van cookies van derden. Zo plaatsen wij cookies van Google Analytics en Hotjar. Deze gegevens worden niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres, maar worden alleen gebruikt om inzage te verkrijgen over het bezoek aan onze website en de inrichting van onze website hierop aan te passen. Wij hebben op het verdere gebruik hiervan door deze derden geen invloed. Lees het privacybeleid van deze partijen voor meer informatie.

 

Advertentie cookies
Wij geven derden de mogelijkheid om op onze website binnen hun netwerk advertentiecookies te plaatsen. Deze cookies maken het mogelijk om op jouw persoonlijke profiel aangepaste advertenties te tonen. Wij maken hiervoor gebruik van de diensten van Facebook (Custom Audience), welke vervolgens deze gegevens kan combineren met gegevens die zij van jouw bezoeken aan andere websites in hun netwerk ontvangen om jouw surfgedrag in kaart te brengen en advertenties verder te personaliseren. Wij hebben op het verdere gebruik hiervan door deze derden geen invloed. Lees het privacybeleid van deze partijen voor meer informatie.

 

Cookies wissen en blokkeren
Sessie cookies worden na elk bezoek automatisch verwijderd. Permanente cookies kun je via de browserinstellingen op ieder gewenst moment verwijderen. Je kunt er tevens via de browserinstellingen voor kiezen om geen cookies toe te staan. Het blokkeren en/of verwijderen van cookies kan tot gevolg hebben dat de website van de SAS niet langer (volledig) functioneert. Voor meer informatie over het blokkeren en verwijderen van cookies kun je de handleiding en instellingen van jouw browser raadplegen.

 

Hoelang bewaren wij de persoonsgegevens?
Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan redelijkerwijs noodzakelijk gezien de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. Zie voor de bewaartermijnen van cookies het gedeelte over cookies in deze privacyverklaring. Je kunt de SAS op ieder moment verzoeken om gegevens te verwijderen of aan te passen.

 

De SAS kan ervoor kiezen om bepaalde persoonsgegevens niet (direct) te verwijderen, indien deze data redelijkerwijs kunnen bijdragen aan de doelstellingen van de SAS of dit gezien wettelijke bewaartermijnen van de SAS verplicht is, en het bewaren van deze gegevens geen onevenredige inbreuk maakt op jouw privacy.

 

Welke partijen hebben toegang tot welke persoonsgegevens?
Wij verstrekken in principe geen persoonsgegevens aan derden. Wel maakt de SAS bij het uitvoeren van zijn diensten gebruik van leveranciers en partners, waardoor er persoonsgegevens worden gedeeld. Deze derde partijen zijn bijvoorbeeld:

 

IT-partners die zorgen voor hosting en onderhoud van de website en onze systemen;
Andere partners waarvan wij cookies, plug-ins, applicaties en/of andere software gebruiken op de website (zie onderdeel over cookies);
Andere derde partijen die nodig zijn voor de uitvoering van onze diensten en producten (betaaldienstenaanbieders (zoals Mollie), leveranciers, bezorgdiensten, postverwerkers etc).
De SAS waarborgt indien redelijkerwijs mogelijk dat deze derden de gegevens verwerken in overeenstemming met deze privacyverklaring en slechts gebruiken voor het overeengekomen doel.

 

Behoudens de gevallen zoals omschreven in deze privacyverklaring verkopen, verspreiden of leasen wij jouw persoonsgegevens nooit zonder toestemming aan derden die als doel hebben de gegevens te gebruiken voor direct marketing. Uitsluitend indien de SAS hiertoe wettelijk is verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties. De SAS zal in dergelijke gevallen passende maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te waarborgen dat jouw gegevens zo goed mogelijk worden beschermd.

 

Hoe beschermen wij jouw persoonsgegevens?
De SAS gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Wij nemen de passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging of onrechtmatig gebruik, die gezien de daarmee gemoeide kosten en de aard van de persoonsgegevens redelijk zijn.

 

Zo worden de gegevens die je via de website invoert versleuteld via een Secure Socket Layer (SSL) verbinding verzonden, en worden de gegevens opgeslagen op beveiligde servers van de SAS of die van een derde partij waarmee wij samenwerken. Daarnaast hebben wij fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging, inbraakalarm, beveiliging via wachtwoorden, etc.

 

Inzage, correctie en verwijdering
Je mag ons te allen tijde inzage verzoeken in jouw persoonsgegevens. Ook kun je ons verzoeken jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.

 

Verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van persoonsgegevens kunnen worden verstuurd naar:

 

Stichting Activiteiten Staphorst
Seringenhof 68
7954 JB  Rouveen
E-mail: info@SAS-week.nl
Telefoon: 06 29 24 33 10 (voor informatie en vragen)